Iné

Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena - LV č.4572, 4573, 4574, 4575, 4576, 4577, 4584, 16228 katastrálne územie Klokočov: - Názov stavby - 9427 - Klokočov - Stuchlíkovci - Rekonštrukcia NN siete

Tlačiť

pdf

97,521 kb 
Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena - LV č.4572, 4573, 4574,
4575, 4576, 4577, 4584, 16228 katastrálne územie Klokočov:
Názov stavby -  9427 - Klokočov - Stuchlíkovci - Rekonštrukcia NN siete
Zverejnené dňa: 12.07.2019