Iné

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Zásobovanie vodou a odkanalizovania obcí Horných Kysúc" v katastrálnom území Klokočov

Tlačiť

pdf

80,215 kb  
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Zásobovanie vodou
a odkanalizovania obcí Horných Kysúc" v katastrálnom území Klokočov
Zverejnené dňa: 27.09.2019