samospravanasa_obeczivot_obci
Iné

Poďakovanie

E-mail Tlačiť

Obec Klokočov udeľuje poďakovanie občanom, ktorí pomáhali počas minuloročnej zimy i počas tohtoročnej snehovej kalamity v dňoch 14. a 15. októbra 2009 -  šoférom OÚ Klokočov pri zimnom vyorávaní a to najmä: Jozef Smieško z Kornice, Ján Plecho z Predmiera, Rudolf Fojtík z Hrubého Buka, Pavol Dedič z Hrubého Buka, Pavol Zajac z časti obce Hlavice - Kyčery. Poďakovanie patrí i šoférom obce Klokočov: Pavlovi Gunčagovi, Pavlovi Čuboňovi, Metodějovi Čuboňovi, Milanovi Krenželokovi a pracovníkom OÚ. Vďaka patrí i Dobrovoľnému hasičskému zboru Klokočov a všetkým ľuďom, ktorí sú ochotní pomáhať pri zimných kalamitách a vtedy, keď je potrebné pomôcť. 

 

Poďakovanie Tomášovi Tomečkovi od starostu obce

E-mail Tlačiť

Vážený pán Tomeček,
reťaze, ktoré ste nám zakúpili na traktor 162 45 na prednú nápravu sú dobré, a chcem sa Vám touto cestou za ne poďakovať. Pevne verím, že budú plniť svoj účel. Teším sa dobudúcna na ďalšiu spoluprácu s vami.
 
s pozdravom
Ľuboš Stríž, starosta obce Klokočov

 

Poďakovanie Mgr. Jane Tudíkovej

E-mail Tlačiť

Obec Klokočov, v zastúpení starostom obce Ľubošom Strížom, veľmi pekne ďakuje Mgr. Jane Tudíkovej z Vrchpredmiera za darovanie kníh, brožúr a časopisov do Obecnej knižnice Klokočov. Naša spoluobčianka darovala knihy, brožúry a časopisy vo veľmi dobrom stave, čím sa obohatil knižný fond a čitatelia si budú môcť i vďaka štedrej darkyni  zvýšiť svoju informovanosť.

 

Vyjadrenie k internetu Klokočov, Rieka.

E-mail Tlačiť

Najskôr ako to funguje.
Internet v obci je šírený firmou HERAKLES bezdrôtovo pomocou antén vo frekvencii 5,4 GHz. Vysielacia anténa a prijímacia anténa musia na seba vidieť, a to bez prekážok. Medzi anténami nesmie byť ani strom, ani dom, ani kopec. Posledný bod máme na Hlaviciach na vleku, to znamená musela by existovať možnosť vybudovania spoja na priamu viditeľnosť do Rieky z vleku. Nakoľko je táto časť Klokočova obkolesená horami (myslím Rieka), nie je možné takýto spoj vybudovať. Bol som si to niekoľko krát pozrieť, ale nenašiel som žiaden bod, na ktorý by bolo vidno z Rieky aj z vleku.
Je mi to veľmi ľúto, ale nedá sa to technicky realizovať.

Čítať celý článok...
   

Odpoveď na žiadosť o zavedenie Internetu v osade Klokočov – Rieka

E-mail Tlačiť

Keďže sme obdržali písomnú žiadosť s podpismi od občanom v časti Klokočov – Rieka o zavedenie Internetu, dávame Vám nasledovnú odpoveď:

Zavedenie Internetu v tejto lokalite je problematické, z dôvodu, že domčeky sa nachádzajú v obklopení stromov. A nie je možné z danej lokality vidieť na žiaden vysielač. Avšak v jarnom období, ako náhle zíde sneh a bude sa dať chodiť po kopcoch, budeme robiť pokusy ako by sme mohli požiadavke občanov v lokalite na Rieke vyhovieť.

Miroslav Sebechlebský, firma Herakles

 


Stránka 25 z 27
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!