samospravanasa_obeczivot_obci
Iné

OZNAM

E-mail Tlačiť
Obecný úrad Klokočov a ambulancia v Klokočove oznamuje, že ambulancia v Klokočove bude zatvorená do 30. júna 2018. MUDr. Rudolf Michnica bude naďalej ordinovať pacientov  z Klokočova v Turzovke.
Od 2. júla 2018 bude MUDr. Rudolf Michnica v ambulancii v Klokočove ordinovať v čase od  7:30 hod. – 10.30 hod.
Zdravotná sestra bude v ambulancii v Klokočove do 12:00 hod. (vydávanie zdravotných kariet, odbery......) a taktiež do 12:00 hod. bude otvorená aj lekáreň.
 

POH Žilinského kraja na roky 2016-2020

E-mail Tlačiť
Obstarávateľ, Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, úsek odpadového hospodárstva, predložil odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, úseku posudzovania vplyvov v súlade s §9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov Správu o hodnotení strategického dokumentu : „POH Žilinského kraja na roky 2016-2020".
Strategický dokument je zverejnený na stránke obstarávateľa na adrese: www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-zilinskeho-kraja-na-roky-2016-2020.
Písomné stanovisko môže verejnosť doručiť do 21 dní od zverejnenia na adresu: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP ,Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.
Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu sa uskutoční na adrese: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina., zasadačka č. 1  dňa  12.07. 2018 o 10.00 hod.
         


Stránka 7 z 27
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!