Návrhy VZN obce

NÁVRH - VZN o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov

Tlačiť
Sample Image 
36,920 kb   
NÁVRH - VZN o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov
Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli:  30.11.2014