Návrhy VZN obce

NÁVRH - VZN č.4/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov - Úprava č.7

Tlačiť
Sample Image 
24, 344 kb   
NÁVRH - VZN č.4/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Klokočov - Úprava č.7
Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce: 12.11.2015