Návrhy VZN obce

NÁVRH - VZN obce Klokočov č. 8/2017 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov

Tlačiť

pdf

29,273 kb
NÁVRH - VZN obce Klokočov č. 8/2017 o určení miesta a času zápisu detí
do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov
Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:  09.02.2017