Návrhy VZN obce

N Á V R H - Všeobecne záväzné nariadenie obce č. /2017 o miestnych daniach na území Obce Klokočov na rok 2018

Tlačiť

pdf

69,037 kb  
N Á V R H - Všeobecne záväzné nariadenie obce č.  /2017
o miestnych daniach na území Obce Klokočov na rok 2018
Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:  29.11.2017