Návrhy VZN obce

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie Všeobecne záväzné nariadenie Obce Klokočov č. 2/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Tlačiť

pdf

34,260 kb  
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Klokočov č. 2/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 02.10.2018