Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov číslo 399 až 419/2009 zo dňa 11.12.2009

Tlačiť
Sample ImageU Z N E S E N I A z 30. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov číslo 399 až 419/2009, ktoré sa uskutočnilo 11. decembra 2009