Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov číslo 446 až 449/2010 zo dňa 9.4.2010

Tlačiť
Sample ImageU Z N E S E N I A   Obecného zastupiteľstva obce Klokočov číslo 446 až 449/2010 zo dňa 9.4.2010