Uznesenia z 37. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 3. septembra 2010

Tlačiť
Sample Image

U Z N E S E N I A   Obecného zastupiteľstva obce Klokočov číslo 485-489/2010 zo dňa 3. 9. 2010