Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov zo dňa 2. septembra 2011

Tlačiť
Sample Image
421,11 kb

U Z N E S E N I A zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov
číslo 51-64/2011 zo dňa 2. septembra 2011