Uznesenia z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov zo dňa 27. apríla 2012

Tlačiť
Sample Image
71,046 kb

U Z N E S E N I A  z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov
číslo 103-118/2012 zo dňa 27. apríla 2012