Uznesenia z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov zo dňa 30. júla 2012

Tlačiť
Sample Image
57,699 kb

U Z N E S E N I A  obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 141-146/2012

zo dňa 30.07.2012