Uznesenia z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov zo dňa 16. decembra 2013

Tlačiť
Sample Image
32,189 kb  

U Z N E S E N I A  obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 288-291/2013 zo dňa 16.12.2013