Uznesenia z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov zo dňa 24. februára 2014

Tlačiť
Sample Image
24,236 kb  

U Z N E S E N I A  obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 292-293/2014 zo dňa 24.02.2014