Uznesenia z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov zo dňa 9. septembra 2014

Tlačiť
Sample Image
93,285 kb  

U Z N E S E N I A  obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 339-359/2014 zo dňa 09.09.2014