Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 194 až 218/2008 zo dňa 25. júla 2008

Tlačiť
Sample Image U Z N E S E N I A Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 194 až 218/2008 zo dňa 25. júla 2008