Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov číslo 343 až 360/2009 zo dňa 26. júna 2009

Tlačiť
Sample Image U Z N E S E N I A  Obecného zastupiteľstva obce Klokočov číslo 343 až 360/2009 zo dňa 26. júna 2009