Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov číslo 303/2009 zo dňa 13. marca 2009

Tlačiť
Sample Image U Z N E S E N I E  Obecného zastupiteľstva obce Klokočov číslo 303/2009 zo dňa 13. marca 2009