Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov číslo 382 až 398/2009 zo dňa 30. 10. a 12.11. 2009

Tlačiť
Sample Image U Z N E S E N I A  Obecného zastupiteľstva obce Klokočov číslo 382 až 398/2009 zo dňa 30. októbra a 12. novembra 2009