samospravanasa_obeczivot_obci

ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE KLOKOČOV A S MAJETKOM ŠTÁTU, KTORÝ OBEC UŽÍVA

E-mail Tlačiť
Sample Image 
96,383 kb   
Obecné zastupiteľstvo v Klokočove na základe §11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s použitím § 6, § 6a, § 7a, § 9, § 9a a  § 10 Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vydáva
ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE KLOKOČOV A S MAJETKOM ŠTÁTU, KTORÝ OBEC UŽÍVA.

Zásady hospodárenia vyvesené na úradnej tabuli obce: 3.6.2014
 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!