samospravanasa_obeczivot_obci

Príloha č. 1 k VZN - ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE KLOKOČOV A S MAJETKOM ŠTÁTU, KTORÝ OBEC UŽÍVA

E-mail Tlačiť
Sample Image
22,220 kb 
Príloha č. 1 k VZN - ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA
S MAJETKOM OBCE KLOKOČOV A S MAJETKOM ŠTÁTU,
KTORÝ OBEC UŽÍVA


Sadzobník prenájmu nebytových priestorov bez zvyšovania miery inflácie
platný od 01.01.2015

Schválené uznesením č.9/2014 zo dňa 15.12.2014
Platné od: 01.01.2015
 
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!