Všeobecné záväzné nariadenie Obce Klokočov o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie číslo: 3/2015

Tlačiť
Sample Image
195,316 kb  
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Klokočov o núdzovom zásobovaní
pitnou vodou v období krízovej situácie číslo: 3/2015
Účinnosť VZN: dňom 30.09.2015