VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.4/2015 OBCE KLOKOČOV o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Klokočov

Tlačiť
Sample Image
81,950 kb  
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.4/2015 OBCE KLOKOČOV
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v obci Klokočov
Účinnosť VZN: dňom 15.10.2015