Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov - Úprava č.7

Tlačiť
Sample Image
81,950 kb  
Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2008 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Klokočov - Úprava č.7
VZN č.4/2008 v znení tejto úpravy je platné od 1.1.2016.