Všeobecné záväzné nariadenie Obce Klokočov č.5/2015 o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách Obce Klokočov

Tlačiť
pdf
181,747 kb  
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Klokočov č.5/2015 o vyhradení miest
a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas
volebnej kampane na verejných priestranstvách Obce Klokočov
VZN nadobúda platnosť 13. decembra 2015.