samospravanasa_obeczivot_obci

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov na rok 2019

E-mail Tlačiť

pdf

64,939 kb  
Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokočov č. 5/2018 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
Obce Klokočov
VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Klokočov dňa 07.12.2018
VZN zverejnené na elektronickej tabuli obce Klokočov dňa: 12.12.2018
VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2019
 
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!