samospravanasa_obeczivot_obci

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.4/2018 o miestnych daniach na území Obce Klokočov na rok 2019

E-mail Tlačiť

pdf

89,516 kb  
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.4/2018 o miestnych daniach
na území Obce Klokočov na rok 2019
VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Klokočov dňa 14.12.2018
VZN zverejnené na elektronickej tabuli obce Klokočov dňa: 14.12.2018
VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2019
 
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!