samospravanasa_obeczivot_obci

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Klokočov č. 3/2004 o chove, držaní a ochrane psov na území obce

E-mail Tlačiť

  Obec Klokočov na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, zák. NR SR č. 488/02 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov, zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí a vyhlášky Min. pôdohospodárstva  SR č. 231/98 o chove spoločenských zvierat, divokých zvierat a nebezpečných živočíchov a o ochrane pokusných zvierat

                                                              v y d á v a

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Klokočov č. 3/2004 o chove, držaní a ochrane psov na území obce Klokočov

 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!