samospravanasa_obeczivot_obci

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Klokočov č. 3/2003 O poskytovaní opatrovateľskej služby

E-mail Tlačiť

Obec Klokočov na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 2 písm. d/ zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Klokočov č. 3/2003 O poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Klokočov

 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!