samospravanasa_obeczivot_obci

VZN o určení školského obvodu základnej školy

E-mail Tlačiť
Obec Klokočov v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 8 zák. NR číslo 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Čítať celý článok...
 


Stránka 13 z 13
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!