Audiozáznam z rokovania č.4 zo dňa 29.5.2015

Tlačiť
Audiozáznam prvá časť

Audiozáznam druhá časť

Audiozáznam tretia časť

Audiozáznam štvrtá časť

Audiozáznam piata časť

Audiozáznam šiesta časť

Audiozáznam siedma časť

Audiozáznam ôsma časť