Audiozáznam z rokovania č. 26. zo dňa 27. októbra 2017.

Tlačiť
Audiozáznam prvá časť


Audiozáznam druháčasť


Audiozáznam tretia časť


Audiozáznam štvrtá časť


Audiozáznam piata časť


Audiozáznam šiesta časť