Zápisnica z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 27.04.2012

Tlačiť
Sample Image
82,607 kb

Zápisnica z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. apríla 2012