Zápisnica zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28. augusta 2015

Tlačiť
Sample Image
64,043 kb   

Zápisnica zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 28. augusta 2015