Zápisnica zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25. septembra 2015

Tlačiť
Sample Image
71,856 kb   

Zápisnica zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 25. septembra 2015