Zápisnica z 1. - ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Klokočov zo 7. decembra 2018

Tlačiť

pdf

97,317 kb  

Zápisnica z 1. - ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Klokočov zo 7. decembra 2018