Zápisnica z 10. zasadania Obecného zastupiteľstva v Klokočove dňa 13. marca 2008

Tlačiť
Sample ImageZápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klokočove, ktoré sa konalo dňa 13. marca 2008