Zápisnica z 13. zasadania Obecného zastupiteľstva v Klokočove dňa 25. júla 2008

Tlačiť
Sample ImageZápisnica z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klokočove, ktoré sa konalo dňa 25. júla 2008