samospravanasa_obeczivot_obci
ÚRADNÉ DOKUMENTY
 

VZN obce Klokočov č. 2/2011 o chove, vodení a držaní psov

E-mail Tlačiť

Obecné zastupiteľstvo Obce Klokočov, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 4 ods. 2 písm. g), n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa §3, §4 ods. 5, §5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov vydáva

 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KLOKOČOV č.  2/2011
O CHOVE, VODENÍ A DRŽANÍ  PSOV NA ÚZEMÍ OBCE KLOKOČOV

Celý článok...

 

Platové triedy pracovníkov Obce Klokočov 2009

E-mail Tlačiť

Zamestnanci obce Klokočov sú zatriedený podľa zákona č.553/2003 Z. z. a na základe zmeny nariadenia vlády č.630/2007 Z. z.  a podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme do platových tried a podľa rokov odpracovania do platových stupňov nasledovne:
Platová trieda :

 8 stupeň:2, 8, 9, 9, 11  - 5 pracovníkov
 7 stupeň: 3, 4   - 2 pracovníci
 5 stupeň:5, 8, 11       - 3 pracovníci
 4 stupeň:8, 12          - 2 pracovníci
 1 stupeň:    12  - 1 pracovník

 

Zlatý erb 2006 - 2. miesto obce Klokočov medzi najlepšími stránkami obcí na Slovensku

E-mail Tlačiť
Sample ImageSúťaž ZlatyErb.sk vyhlasuje spoločne Únia miest Slovenska a Občianske združenie eSlovensko pod záštitou predsedu NR SR, predsedu vlády SR, ministra hospodárstva, ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií a Európskeho komisára za SR.
Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí.
Dňa 14. novembra 2006 sa v Bratislave v rámci kongresu ITAPA uskutočnilo vyhodnotenie súťaže Zlatý erb 2006. V kategórií obecných stránok na Slovensku obsadila obec KLOKOČOV - druhé miesto, čím si oproti minulému roku polepšila o jedno miesto.
Čítať celý článok...
 

Zápisnica OZ v Klokočove dňa 24. februára 2006

E-mail Tlačiť
Zápisnica napísaná na 31. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Klokočove dňa 24. februára 2006
Čítať celý článok...
 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 2-27/2007 zo dňa 27. februára 2007

E-mail Tlačiť

U Z N E S E N I A Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo  2/2007 až 27/2007 zo dňa 27. februára 2007

Čítať celý článok...
 


Stránka 4 z 160
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!