samospravanasa_obeczivot_obci
ÚRADNÉ DOKUMENTY

Informačné okienko - MATRIKA, EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

E-mail Tlačiť

Pre jednoduchšie vybavovanie na úseku MATRIKA, EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA sme pripravili, aké sú potrebné doklady, ktoré potrebujete doložiť k vybaveniu:

A) Prihlásenie na trvalý pobyt
B) K žiadosti o uzavretie manželstva
C) K žiadosti o „Výpis z registra trestov“
D) Žiadosť o „ Odpis z registra trestov“
E) Prihlásenie novonarodeného dieťaťa na trvalý pobyt

Čítať celý článok...
 

Zápisnica OZ zo dňa 16. 9. 2005

E-mail Tlačiť
Zápisnica napísaná 16. septembra 2005 na 28. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Klokočove
Čítať celý článok...
 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 340 - 359/2006

E-mail Tlačiť
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 340 - 359/2006  zo dňa 3. novembra 2006
Čítať celý článok...
   

VZN obce Klokočov č. 2/2011 o chove, vodení a držaní psov

E-mail Tlačiť

Obecné zastupiteľstvo Obce Klokočov, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 4 ods. 2 písm. g), n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa §3, §4 ods. 5, §5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov vydáva

 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KLOKOČOV č.  2/2011
O CHOVE, VODENÍ A DRŽANÍ  PSOV NA ÚZEMÍ OBCE KLOKOČOV

Celý článok...

 

Platové triedy pracovníkov Obce Klokočov 2009

E-mail Tlačiť

Zamestnanci obce Klokočov sú zatriedený podľa zákona č.553/2003 Z. z. a na základe zmeny nariadenia vlády č.630/2007 Z. z.  a podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme do platových tried a podľa rokov odpracovania do platových stupňov nasledovne:
Platová trieda :

 8 stupeň:2, 8, 9, 9, 11  - 5 pracovníkov
 7 stupeň: 3, 4   - 2 pracovníci
 5 stupeň:5, 8, 11       - 3 pracovníci
 4 stupeň:8, 12          - 2 pracovníci
 1 stupeň:    12  - 1 pracovník

 


Stránka 4 z 153

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!