samospravanasa_obeczivot_obci
ÚRADNÉ DOKUMENTY

Zlatý erb 2006 - 2. miesto obce Klokočov medzi najlepšími stránkami obcí na Slovensku

E-mail Tlačiť
Sample ImageSúťaž ZlatyErb.sk vyhlasuje spoločne Únia miest Slovenska a Občianske združenie eSlovensko pod záštitou predsedu NR SR, predsedu vlády SR, ministra hospodárstva, ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií a Európskeho komisára za SR.
Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí.
Dňa 14. novembra 2006 sa v Bratislave v rámci kongresu ITAPA uskutočnilo vyhodnotenie súťaže Zlatý erb 2006. V kategórií obecných stránok na Slovensku obsadila obec KLOKOČOV - druhé miesto, čím si oproti minulému roku polepšila o jedno miesto.
Čítať celý článok...
 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 2-27/2007 zo dňa 27. februára 2007

E-mail Tlačiť

U Z N E S E N I A Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo  2/2007 až 27/2007 zo dňa 27. februára 2007

Čítať celý článok...
 

Zápisnica OZ v Klokočove dňa 24. februára 2006

E-mail Tlačiť
Zápisnica napísaná na 31. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Klokočove dňa 24. februára 2006
Čítať celý článok...
 

Odpoveď na žiadosť o zavedenie Internetu v osade Klokočov – Rieka

E-mail Tlačiť

Keďže sme obdržali písomnú žiadosť s podpismi od občanom v časti Klokočov – Rieka o zavedenie Internetu, dávame Vám nasledovnú odpoveď:

Zavedenie Internetu v tejto lokalite je problematické, z dôvodu, že domčeky sa nachádzajú v obklopení stromov. A nie je možné z danej lokality vidieť na žiaden vysielač. Avšak v jarnom období, ako náhle zíde sneh a bude sa dať chodiť po kopcoch, budeme robiť pokusy ako by sme mohli požiadavke občanov v lokalite na Rieke vyhovieť.

Miroslav Sebechlebský, firma Herakles

 

Informácie k projektu ROEP

E-mail Tlačiť

Verejnou vyhláškou zo dňa 25.5. 2010 vyhlásila Správa katastra v Čadci konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim v katastrálnom území Klokočov. Nakoľko je v obci zapísaný register vlastníckych práv, môže sa pokračovať v ROEPe.
Zhotoviteľom je firma GEODET-AT, s.r.o. Skalité.
V ROEPe budú riešené osady a intravilán obce. Vysporiadanie pozemkov sa týka len fyzických osôb.

Celý projekt ROEP je rozdelený na 4 etapy:

Celý článok...

 

Zápisnica Obecného zastupiteľstva - 29.4.2005

E-mail Tlačiť
Z á p i s n i c a z 24.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klokočove, konaného dňa 29.apríla 2005
Čítať celý článok...
 


Stránka 5 z 153

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!