samospravanasa_obeczivot_obci
ÚRADNÉ DOKUMENTY

Upozornenie týkajúce sa VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi

E-mail Tlačiť

Vážení spoluobčania, Obec Klokočov týmto chce upozorniť a zároveň dať do pozornosti všetkým občanom, ktorí využívajú odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi, aby videli a vedeli čo do kontajnerov nepatrí!
Ak niekto prerába dom má možnosť, že nepotrebný odpad z demolácie si odvezie sám alebo využije službu, ktorú poskytuje vývozca odpadu TKO Semeteš / t.j..objedná si kontajner na vývoz /.
Pretože vážení spoluobčania jeden týždeň je kontajner vyvezený, ktorý slúži pre celú lokalitu a nie pre jedného občana, ako sme veľakrát svedkami napr. kontajner vyvezený 31.8.2009 a na druhý týždeň vyzeral takto - viď priložená fotografia dňa 5.9.2009.

Čítať celý článok...
 

Ospravedlnenie

E-mail Tlačiť

Obec Klokočov sa ospravedlňuje, že bola poskytnutá nesprávna informácia v odseku úradné oznamy obce, ktorá sa týka VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce. Toto VZN poskytuje dotácie podľa § 2:
- právnickej osobe založenej obcou a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce
- iné obce a VÚC /ďalej len žiadateľ/ ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytovanie pomoci pri likvidácií následkov živelnej pohromy, havárie, alebo inej podobnej udalosti na ich území,
- ostaté právnické osoby /ďalej len žiadateľ/, fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo, ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce.

Čítať celý článok...
 

Kalendár zberov a prepráv na rok 2011

E-mail Tlačiť

Pre obec Klokočov pripravilo Združenie TKO Semeteš n.o.

Sample Image Kalendár zberov pre rok 2011
Informácie na tel. čísle 041/4361 363, mobilný tel.: 0918 866 911, www.tkosemetes.org
 Sample Image Upresnenie odpadov
 

Rozšírenie a rekonštrukcia telocvične ZŠ Klokočov o triedy Materskej školy

E-mail Tlačiť

Obec Klokočov získala 12 929 349, 31 mil.  Sk (429 175,77 €) na projekt Rozšírenie a rekonštrukcia telocvične Základnej školy v Klokočove o triedy Materskej školy v Sektore verejnej správy v operačnom programe Regionálny operačný program.  Obec spolufinancuje projekt v sume 680 492,- tis. Sk (22 588,20 €).

   

Nové e-mailové adresy na obecný úrad

E-mail Tlačiť

Na obecný úrad bol zapojený internet prostredníctvom firmy Herakles, máme i nové e-mailové adresy. Každá pracovníčka má na svojom úseku svoju e-mailovú adresu.
Nové e-mailové adresy na obecný úrad:

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. - Miroslava Menšíková
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.   - Alena Brezinová 
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. - Miroslava Fujáková
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. - Ing. Veronika Gajdičiarová
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. - Andrea Chabrečková
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. - Anna Koniarová
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. - Ľuboš Stríž
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. - Martina Brezinová
 


Stránka 6 z 160
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!