samospravanasa_obeczivot_obci
ÚRADNÉ DOKUMENTY

VZN č.4/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

E-mail Tlačiť

Obecné zastupiteľstvo v Klokočove v súlade s § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a na základe doplnkov zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

m e n í

Sample ImageVšeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov
Vyvesené: 2.1.2009

 

Aktivačná činnosť v Obci Klokočov

E-mail Tlačiť
 Sample ImageOd 1. apríla 2010 sa v našej obci začali aktivačné práce.

Pracovníci aktivačných prác usilovne čistili dedinu hneď prvý deň práce, aby sme všetci spoločne mohli prežívať Veľkonočné sviatky v čistej, upratanej dedine.

Žiadame občanov, aby sa spoločne zamysleli nad týmto problémom a odpadky hádzali do popolníc, košov a nie do priekop, zastávok a do prírody. V prípade, ak máte veľkoobjemový nepotrebný odpad, môžete využiť zvoz veľkoobjemového odpadu, ktorý je tento rok 1. mája 2010. Obec sa snaží vychádzať občanom v ústrety a bola by rada, keby táto spolupráca bola vzájomná.
Čítať celý článok...
 

Zápisnica OZ zo dňa 6. 12. 2005

E-mail Tlačiť
Z á p i s n i c a  z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klokočove, konaného dňa 16. 12. 2005
Čítať celý článok...
   

Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc - otázky a odpovede

E-mail Tlačiť

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. pripravili materiál otázok a odpovedí o "Dodávke pitnej vody a odkanalizovaní Horných Kysúc.

Pripravený materiál si môžete prečítať tu.

Čítať celý článok...
 

Zápisnica Obecného zastupiteľstva - 26.5.2005

E-mail Tlačiť
Zápisnica z 25.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klokočove, konaného dňa 26. mája 2005.
Čítať celý článok...
 


Stránka 9 z 153

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!