samospravanasa_obeczivot_obci
ÚRADNÉ DOKUMENTY
     

Zverejnenie priloženého zámeru na priamy prenájom voľných nebytových priestorov obce v budove Obecného úradu Klokočov

E-mail Tlačiť
Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 409/2018 zo dňa 23.02.2018 Obec Klokočov zverejňuje zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu -
Nebytové priestory: miestnosť o výmere 23,89 m2
nachádzajúce sa na 1. poschodí stavby č. s. 962 – miestnosti s bočným vchodom do budovy Obecného úradu v Klokočove na parcele CKN 2383/1 v k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca, zapísanej na liste vlastníctva č. 1876
za účelom:
1. poskytovania obchodných, reprezentačných, školských, zdravotníckych, kancelárskych služieb za minimálnu cenu 10,00 Eur / m2 ročne
2. na výrobné, dielenské, skladové účely za minimálnu cenu 9,50 Eur / m2 ročne
3. na spoločenské a kultúrne účely za minimálnu cenu 9,00 Eur / m2 ročne

K prenájmu nebytových priestorov prislúcha spoluúčasť na sociálnych priestoroch 2,57 m2 za minimálnu cenu 7,10 Eur / m2 ročne.
Prenájom nebytových priestorov nie je určený na poskytovanie reštauračných, pohostinských služieb a prevádzkovanie herní.
V cene prenájmu nie je zahrnutá spotreba elektriny, vykurovanie, vodné, stočné, odvoz odpadu.
Doba nájmu na neurčito.
Lehota na doručovanie cenových ponúk: do 16.09.2019 do 14.00 h (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky)
Čítať celý článok...
   

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 16.09.2019

E-mail Tlačiť
Oznamujeme občanom, že  dňa: 16.09.2019  v čase od 7:45 hod. do 16:00 hod. bude v obci Klokočov – časť Javorová, Riečky u Kovolikov, Riečky u Hutyrov prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác.
Zoznam súpisných čísel, pre ktoré platí prerušená distribúcia elektriny: 1293, 598, 599, 602, 604, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 621, 622, 623, 736, 881, 1331.    
Bližšie informácie Vám poskytneme na OÚ Klokočov.
 


Stránka 152 z 160
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!