samospravanasa_obeczivot_obci
Dobrov. hasičský zbor

Prístavba a stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice Klokočov

E-mail Tlačiť
PROJEKT: "Prístavba a stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice Klokočov"

Dňa 22.01.2018 bolo obci Klokočov doručené rozhodnutie o pridelení dotácie vo výške 30 000,00 EUR. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pridelilo dotáciu, nakoľko boli splnené podmienky pre vydanie rozhodnutia o pridelení dotácie v zmysle Výzvy č. VII. Prezídia Hasičského a Záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR.
Účelom dotácie je podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie hasičských zbrojníc. V máji 2018 prebehlo verejné obstarávanie, ktorého predmetom bol výber dodávateľa na stavebné práce. Zhotoviteľom diela sa na základe výsledku procesu verejného obstarávania stala spoločnosť TandP, s.r.o..
 

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!