Následky intenzívnych zrážok

Tlačiť
Dňa 28. apríla 2017 t.j. piatok, v dôsledku dlhotrvajúcej výdatnej zrážkovej činnosti došlo v obci Klokočov k rýchlemu stúpaniu hladiny vody vo vodnom tokuDňa 28. apríla 2017 t.j. piatok, v dôsledku dlhotrvajúcej výdatnej zrážkovej činnosti došlo v obci Klokočov k rýchlemu stúpaniu hladiny vody vo vodnom toku.  V okrese Čadca bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity.
Hneď ráno, pracovníci obce začali prečisťovať priepusty, ktoré sa začali zanášať naplaveninami. Voda zaplavovala miestne komunikácie, vymývala brehy, podmývala cesty, mosty a lávky, priepusty sa zanášali naplaveninami. Starostka obce Veronika Haferová ohlásila situáciu v obci na Okresný úrad Čadca a zvolala povodňovú komisiu, na ktorej sa členovia dohodli na ďalšom postupe. Obhliadku situácie vykonal s p. starostkou aj vedúci pracovník z Povodia Váhu p. Ing. Pavel, ktorý nariadil dovoz lomového kameňa na spevnenie brehov. Záchranné a zabezpečovacie práce nepretržite vykonávali pracovníci OÚ Klokočov a DHZO Klokočov. Práce spočívali v prečisťovaní priepustov, lávok a mostov, odstraňovaním naplavenín, konárov a nánosov. Vo večerných hodinách sa situácia na vodnom toku v obci zmiernila a počas nočných hodín naďalej vykonával poverený pracovník obce monitorovanie situácie.  Následujúci deň, 29. apríla 2017 v ranných hodinách, sa opäť začalo so zabezpečovacími prácami, navážal sa lomový kameň a vykonávali sa práce so špeciálnym kráčajúcim bágrom a bágrom-nakladačom JCB, ktoré zabezpečilo Povodie Váhu. Z ťažkej techniky boli do prác zapojené taktiež Belorus, UN 053,1, AVIA A31 a TATRA T 815. Najskôr sa upravovali a spevňovali brehy na vodnom toku Predmieranka v časti obce Vrchpredmier, kde bola situácia najvážnejšia, brehy boli zosunuté vo viacerých častiach a keďže miestne komunikácie sú budované popri vodnom toku, dochádzalo k podmývaniu brehu, následnému zosuvu pôdy a v niektorých častiach až k trhaniu krajnice ciest. V lokalite Vrchpredmier u Tkáčika sa vykonávali práce na spevňovaní podmytého mostu. Vedenie Povodia Váhu sa rozhodlo, že v zabezpečovacích prácach sa bude pokračovať v časti obce Riečky, kde je podmytá krajnica cesty o dĺžke 20 metrov.
Starostka obce Veronika Haferová ďakuje vedeniu Povodia Váhu, pracovníkom obecného úradu, povodňovej komisii a členom DHZO Klokočov za pomoc pri vykonávaní povodňových záchranných a zabezpečovacích prác
.
Priepusty a rozvodnený potok v Riečkach
Priepusty a rozvodnený potok v Riečkach
Priepusty a rozvodnený potok v Riečkach
Priepusty a rozvodnený potok v Riečkach
Priepusty a rozvodnený potok v Riečkach
Priepusty a rozvodnený potok v Riečkach
Priepusty a rozvodnený potok v Riečkach
Priepusty a rozvodnený potok v Riečkach
Priepusty a rozvodnený potok v Riečkach
Priepusty a rozvodnený potok v Riečkach
Priepusty a rozvodnený potok v Riečkach
Priepusty a rozvodnený potok v Riečkach
most píla Riečky
most píla Riečky
cesta Poľany
cesta Poľany
sila vody rieky Predmieranka
sila vody rieky Predmieranka
rozvodnená rieka Predmieranka
rozvodnená rieka Predmieranka
Kornica, p. Brezina
Kornica, p. Brezina
Kornica, p. Brezina
Kornica, p. Brezina
cesta, Hraničky
cesta, Hraničky
Kornica, Koniarová
Kornica, Koniarová
Klokočov, za budovou prevádzok
Klokočov, za budovou prevádzok
Vrchpredmier, Pavlík
Vrchpredmier, Pavlík
Vrchpredmier, u Kapusňáka
Vrchpredmier, u Kapusňáka
Vrchpredmier, u Kapusňáka
Vrchpredmier, u Kapusňáka
Vrchpredmier, priepust u Madajov
Vrchpredmier, priepust u Madajov
Vrchpredmier, u Kapusňáka
Vrchpredmier, u Kapusňáka
Vrchpredmier, u Kapusňáka
Vrchpredmier, u Kapusňáka
Vrchpredmier, nad Madajom
Vrchpredmier, nad Madajom
Zabezpečovacie práce na toku Predmieranka - Povodie Váhu, Obec Klokočov
Zabezpečovacie práce na toku Predmieranka - Povodie Váhu, Obec Klokočov
Zabezpečovacie práce na toku Predmieranka - Povodie Váhu, Obec Klokočov
Zabezpečovacie práce na toku Predmieranka - Povodie Váhu, Obec Klokočov
Zabezpečovacie práce na toku Predmieranka - Povodie Váhu, Obec Klokočov
Zabezpečovacie práce na toku Predmieranka - Povodie Váhu, Obec Klokočov
Zabezpečovacie práce na toku Predmieranka - Povodie Váhu, Obec Klokočov
Zabezpečovacie práce na toku Predmieranka - Povodie Váhu, Obec Klokočov
Zabezpečovacie práce na toku Predmieranka - Povodie Váhu, Obec Klokočov
Zabezpečovacie práce na toku Predmieranka - Povodie Váhu, Obec Klokočov
Zabezpečovacie práce na toku Predmieranka - Povodie Váhu, Obec Klokočov
Zabezpečovacie práce na toku Predmieranka - Povodie Váhu, Obec Klokočov
Zabezpečovacie práce na toku Predmieranka - Povodie Váhu, Obec Klokočov
Zabezpečovacie práce na toku Predmieranka - Povodie Váhu, Obec Klokočov
Zabezpečovacie práce, Klokočov, most Klín u Tkáčika
Zabezpečovacie práce, Klokočov, most Klín u Tkáčika
Zabezpečovacie práce, Klokočov, most Klín u Tkáčika
Zabezpečovacie práce, Klokočov, most Klín u Tkáčika
Zabezpečovacie práce, Klokočov, most Klín u Tkáčika
Zabezpečovacie práce, Klokočov, most Klín u Tkáčika
Zabezpečovacie práce, Klokočov, most Klín u Tkáčika
Zabezpečovacie práce, Klokočov, most Klín u Tkáčika
Zabezpečovacie práce, Klokočov, most Klín u Tkáčika
Zabezpečovacie práce, Klokočov, most Klín u Tkáčika