samospravanasa_obeczivot_obci

Futbalistom sa na novom ihrisku darilo

Futbalistom sa na novom ihrisku dariloV nedeľu 12. mája 2019 sa konal prvý oficiálny futbalový zápas TJ Slovan Klokočov na našom vynovenom ihrisku na Kašanke.
Aj napriek upršanému počasiu sa naši dorastenci postavili proti súperom z  TJ Kysučan Ochodnica. Radosť z nového ihriska chlapci spečatili krásnym víťazstvom 3:1. Za Klokočov skórovali Roman Koniar (2) a Jakub Stríž (1).
Veríme, že chlapcom sa bude dariť aj naďalej. Už 19.5.2019 o 11:00 hod. privítajú súperov z TJ Štart Dunajov a 25.5.2019 o 12:00 hod. sa môžeme tešiť na zápas s TJ Slovan Skalité.
Čítať celý článok...
   

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Obec Klokočov má v úmysle odpredať manželom J. Želaskovi a N. Želaskovej, bytom Ostrava  parcelu EKN 9-30465/2 – trvalý trávny porast o výmere 143 m2, vedenú  na LV 15838  za cenu 0,50 EUR/m2.  
Osobitný zreteľ je odôvodnený tým, že parcela vo vlastníctve obce susedí s parcelou vo vlastníctve žiadateľov, na ktorej je umiestnený ich rekreačný dom.
Zámer uskutočniť odpredaj majetku Obce Klokočov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva v Klokočove dňa 26.04. 2019.

V Klokočove 07.05. 2019.

Jana Foldinová
starostka obce


Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 07.05.2019.
   

Prístavba a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Klokočov

Prístavba a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice KlokočovBudova hasičskej zbrojnice bola zastaraná, nespĺňala základné štandardy vybavenosti, jednogarážová a technika nebola zhromaždená na jednom mieste. Z toho dôvodu sme pristúpili k nutnej rekonštrukcii.
1.etapa rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice – nadstavba
bola zrealizovaná v roku 2018. V tejto fáze bola zrealizovaná väčšia časť projektu a aj finančne najnáročnejšia. Zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva vnútra SR sme získali dotáciu vo výške 30.000,00 EUR a spoluúčasť obce bola v sume 1.600,00 EUR.
Čítať celý článok...
 

Premena ihriska na „Kašanke“ trvala 4 roky

Premena ihriska na Kašanke trvala 4 rokyPriatelia a priaznivci futbalu, dočkali sme sa!
Kde sú tie časy, keď sa na „Kašanke“ hrával oficiálny futbal?
Túto otázku sme si mnohí kládli s nostalgiou a spomienkami na roky minulé. Ale sny sa stanú skutočnosťou už čoskoro.
Ten deň nastane 12. mája 2019 o 11:00 hod., kedy sa uskutoční prvý oficiálny zápas dorastencov TJ Slovan Klokočov „na svojom“.
Čítať celý článok...
   

KALENDÁR zberov a prepráv na I. a II. polrok 2019

Pre obec Klokočov pripravilo Združenie TKO Semeteš n.o.:

pdf

  73,367 kb 
KALENDÁR zberov a prepráv na 1. a II. polrok 2019 - Obec KLOKOČOV

Informácie na tel. čísle  041/4361 363, 
mobilný tel.: 0907 848 057,
www.tkosemetes.org

Pre obec Klokočov pripravilo Združenie TKO Semeteš n.o.

 


Stránka 2 z 3
Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!