samospravanasa_obeczivot_obci
 

Záverečný účet Obce Klokočov a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

pdf

131,868 kb
Záverečný účet Obce Klokočov a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
Záverečný účet schválený na OZ dňa 30.6.2017 uznesením č.277/2017
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 15.07.2017
 

Rozbory pitnej vody – informácia

Dňa 26.06.2017-29.06.2017 boli odobraté vzorky vody na obecných vodovodoch: Vrchpredmier, Janeskovia, Kýčery – Zajacovia,  Pantokovia, na hydroanalytické rozbory.
Oznamujeme občanom, že hydroanalytické rozbory vody na všetkých obecných vodovodoch vyhovujú požiadavkám Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z..
Protokoly o skúške č. 1264, 1265, 1266, 1267/2017/PV sú k nahliadnutiu na obecnom úrade v Klokočove u p. Koniarovej Anny.
Tieto rozbory sa predkladajú Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Čadci a Obvodnému úradu ŽP v Čadci na vedomie v zmysle zákona č.442/ 2002 Z. z. o verejných vodovodoch.
Rozbory vody sa vykonávajú pravidelne, podľa schváleného harmonogramu.
 

Nedeľa 02.07.2017, ktorá sa zapíše do histórie hasičov v Klokočove

XXIV. roč. súťaže v hasičskom športe - O Putovný pohár starostky obce KlokočovTento deň sa začal o 9.30 hod. príchodom hasičských družstiev na XXIV. roč. súťaže v hasičskom športe „O Putovný pohár starostky obce Klokočov“. Súťaž komentoval Ján Horčičák, ktorý privítal starostku obce Veroniku Haferovú, predsedu ÚzO DPO SR v Čadci Miroslava Kozu, tajomníčku ÚzO DPO SR v Čadci Martu Balošákovú, ZČ DPO SR Ladislava Dediča, Štefana Valčuhu st.., starostu hasičov Dolní Lomná Jána Gorzolku,  predsedu DHZ Klokočov Štefana Valčuhu a ostatných hostí. Nastúpeným družstvám sa prihovorila starostka obce a predseda ÚzO DPO SR Miroslav Koza, ktorý odovzdal strojníkovi DHZ Klokočov Jánovi Horčičákovi  medailu M. Schmidta „Za zásluhy o výcvik“.
Čítať celý článok...
 

Odovzdanie zrepasovanej cisterny Tatra 148

očakávaná návšteva podpredsedu vlády a ministra vnútra SR JUDr. Róberta Kaliňáka, ktorý osobne priviezol zrepasovanú cisternu  Tatra 148Krátko po 15.00 hod. prichádza očakávaná návšteva podpredsedu vlády a ministra vnútra SR JUDr. Róberta Kaliňáka, ktorý osobne priviezol zrepasovanú cisternu  Tatra 148.
Veliteľ DHZO Klokočov Ján Hruška podal hlásenie o nastúpení členov has. jednotky a slova sa ujala starostka obce Veronika Haferová, ktorá privítala podpredsedu vlády a ministra vnútra SR JUDr. Róberta Kaliňáka, štátneho tajomníka ministerstva obrany SR Ing. Mariána Saloňa PhD., poslanca NR SR a predsedu ŽSK Ing. Juraja Blanára, poslanca NR SR a poslanca ŽSK JUDr. Jána Podmanického PhDr., generálneho sekretára DPO SR  Vendelína Horvátha, riaditeľa KR HaZZ v Žiline plk. Ing. Jaroslava Kapusniaka Ph.D., riaditeľa ÚPSVaR v Čadci  a poslanca ŽSK Mgr. Jozefa Cecha, poslanca MZ v Čadci Františka Kučáka, zástupcu firmy THT SLOVENSKO,s.r.o. RNDr. Ondreja Blažeka, ďalších vzácnych hostí, hasičov a občanov. Podpredseda vlády a minister vnútra SR hovoril o práci dobrovoľných hasičov na Slovensku, ocenil prácu hasičov v obci, o projekte „Rozmiestnenie síl a prostriedkov na území SR“, ktorý sa podarilo úspešne rozbehnúť  /rozdelenie has. techniky – IVECO DAILLY, protipovodňový vozík, repas Tatra-148, Tatra-815, pokračovaním bude čerpanie dotácie od štátu na budovanie a rekonštrukciu hasičských staníc/.
Čítať celý článok...
 

KALENDÁR zberov a prepráv na 1. a II. polrok 2017 Obec KLOKOČOV

Pre obec Klokočov pripravilo Združenie TKO Semeteš n.o.:

pdf

  73,407 kb 
KALENDÁR zberov a prepráv na 1. a II. polrok 2017 Obec KLOKOČOV

Informácie na tel. čísle  041/4361 363, 
mobilný tel.: 0907 848 057,
www.tkosemetes.org
 

Jednotné telefónne číslo na Obecný úrad Klokočov

Oznamujeme občanom, že ak sa chcete dovolať na Obecný úrad Klokočov platí jednotné telefónne číslo
*4358 110, *po vytočení tohto čísla si zvolíte klapku jednotlivých kancelárií.

Telefónne čísla - klapky

 11   KANCELÁRIA PRVÉHO KONTAKTU  Ing. Iveta Kociánová
 12  KANCELÁRIA STAROSTU OBCE Veronika Haferová
 13  KANCELÁRIA MATRIKY A EVIDENCIE OBYVATEĽSTVA,  DOMOV A BYTOV Miroslava Fujáková
 14  REFERÁT SPRÁVY MAJETKU Elena Stopková
 15  REFERÁT  PAM Anna Koniarová
 16  KANCELÁRIA KULTÚRY, OBECNEJ KNIŽNICE A ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Mgr. Paula Pápolová

 17  REFERÁT MIESTNYCH DANÍ A POZEMKOV

Ing. Veronika Gajdičiarová

 18  REFERÁT ÚČTOVNÍCTVA A ROZPOČTOVNÍCTVA

Ing. Jana Horčičáková

 


Stránka 2 z 2

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!