samospravanasa_obeczivot_obci

Mikulášske vianočné trhy dňa 8.12.2019

Obec Klokočov Vás srdečne pozýva na Mikulášske vianočné trhy dňa 8.12.2019 od 12:00 hod. na námestie pred OÚ Klokočov.
Detičky zo ZŠ, MŠ a CVČ Klokočov sa Vám predstavia vo svojom vianočnom programe.
Predvianočnú atmosféru Vám spríjemnia koledy, vôňa oblátok, zahriať sa môžete vareným vínkom, punčom a samozrejme nebude chýbať ani tradičná vianočná kapustnica zadarmo.
Tešíme sa na Vás!

Náš obľúbený hosť MIKULÁŠ už pripravuje darčeky pre všetky detičky a teší sa na spoločné rozsvietenie vianočného stromčeka.

Obec Klokočov Vás srdečne pozýva na Mikulášske vianočné trhy dňa 8.12.2019 od 12:00 hod. na námestie pred OÚ Klokočov.
 

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 09.12.2019

Oznamujeme občanom, že  dňa: 09.12.2019  v čase od 7:00 hod. do 14:30 hod. bude v obci Klokočov – Biely Kríž prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác.
Zoznam súpisných čísel, pre ktoré platí prerušená distribúcia elektriny: 306, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326,327, 328, 355, 419, 891, 892, 918, 1197, 1200, 1206.
Bližšie informácie Vám poskytneme na OÚ Klokočov.
 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií:

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky určil lehotu na utvorenie okrskových volebných komisií do 8. januára 2020
Oznamujeme, že v lehote do 8. januára 2020 môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme na adresu:
Obecný úrad Klokočov
Klokočov č. 962
023 22  Klokočov
alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Informácie pre voliča
:
Čítať celý článok...
 

Projekt s názvom Kniha – priateľ všetkých vekových kategórií

Projekt bol úspešný a vďaka poskytnutým finančným prostriedkom z Fondu na podporu umenia vo výške 1000 €, bolo do Obecnej knižnice Klokočov zakúpených 133 hodnotných knižných titulovV roku 2019 obec Klokočov podala na Fond na podporu umenia projekt s názvom „ Kniha – priateľ všetkých vekových kategórií“.
Zámerom projektu bolo nadviazať na systematické doplnenie Obecnej knižnice Klokočov novými knižnými titulmi v oblasti beletrie – krásnej a náučnej literatúry od slovenských a zahraničných autorov, pre všetky vekové kategórie. Projekt bol úspešný a vďaka poskytnutým finančným prostriedkom z Fondu na podporu umenia vo výške 1000 €, bolo do Obecnej knižnice Klokočov zakúpených 133 hodnotných knižných titulov od slovenských aj zahraničných autorov pre deti aj dospelých.
Čítať celý článok...
 

Zverejnenie priloženého zámeru na priamy prenájom voľných nebytových priestorov obce v budove Obecného úradu Klokočov

Obec Klokočov súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 409/2018 zo dňa 23.02.2018 zverejňuje zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu -
Nebytové priestory: miestnosť o výmere 23,89 m2
nachádzajúce sa na 1. poschodí stavby č. s. 962 – miestnosti s bočným vchodom do budovy Obecného úradu v Klokočove na parcele CKN 2383/1 v k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca, zapísanej na liste vlastníctva č. 1876
za účelom:
1. poskytovania obchodných, reprezentačných, školských, zdravotníckych, kancelárskych služieb za minimálnu cenu 10,00 Eur / m2 ročne
2. na výrobné, dielenské, skladové účely za minimálnu cenu 9,50 Eur / m2 ročne
3. na spoločenské a kultúrne účely za minimálnu cenu 9,00 Eur / m2 ročne

K prenájmu nebytových priestorov prislúcha spoluúčasť na sociálnych priestoroch 2,57 m2 za minimálnu cenu 7,10 Eur / m2 ročne.
Prenájom nebytových priestorov nie je určený na poskytovanie reštauračných, pohostinských služieb a prevádzkovanie herní.
V cene prenájmu nie je zahrnutá spotreba elektriny, vykurovanie, vodné, stočné, odvoz odpadu.
Doba nájmu na neurčito.
Lehota na doručovanie cenových ponúk: do 16.12.2019 do 14.00 h (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky)
Čítať celý článok...
       


Stránka 1 z 2

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!