samospravanasa_obeczivot_obci
 

Počet obyvateľov obce Klokočov k 01.01.2017

Počet obyvateľov obce Klokočov k 01.01.2017: 2339 

Zmena stavu obyvateľov za rok 2016 k 31.12.2016:
► Prihlásení na pobyt: 29
► Odhlásení z pobytu: 20
► Narodení v roku 2016: 20
► Zomrelí v roku 2016 : 27
► Manželstvá: 18
 

Oznam pre občanov

Obecný úrad v Klokočove upozorňuje vlastníkov, ktorí nadobudli nehnuteľnosti na základe dedičských konaní, darovacích zmlúv a kúpnych zmlúv, aby do 31. januára 2017 podali daňové priznanie k nehnuteľnostiam a taktiež noví držitelia preukazov ZŤP a ZŤPS musia doložiť kópie týchto preukazov k zníženiu dane z nehnuteľnosti na rok 2017.
Taktiež  upozorňujeme občanov, že do 31.januára 2017 je potrebné doložiť žiadosti a potrebné doklady k zníženiu miestneho poplatku za komunálny odpad podľa § 5 platného VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klokočov na rok 2017 (potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní, pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní, pri prechodnom pobyte v inej obci: potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie o zaplatení vyrubeného poplatku v mieste kde sa zdržiava a býva,.........)
Celé znenie schváleného VZN o  miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 2017 a VZN o miestnych daniach na rok 2017 sa nachádza na internetovej stránke obce www.klokocov.sk a na úradnej tabuli Obecného úradu Klokočov.
 

KALENDÁR zberov a prepráv na 1. a II. polrok 2017 Obec KLOKOČOV

Pre obec Klokočov pripravilo Združenie TKO Semeteš n.o.:

pdf

  73,407 kb 
KALENDÁR zberov a prepráv na 1. a II. polrok 2017 Obec KLOKOČOV

Informácie na tel. čísle  041/4361 363, 
mobilný tel.: 0907 848 057,
www.tkosemetes.org
 

Projekt - Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti

fond_umeniaV roku 2016 obec Klokočov podala na Fond na podporu umenia projekt s názvom Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti.
Projekt bol úspešný a vďaka poskytnutým finančným prostriedkom z Fondu na podporu umenia vo výške 1000 €, bolo do Obecnej knižnice Klokočov zakúpených 139 hodnotných knižných titulov od slovenských aj zahraničných autorov pre deti aj dospelých.
Projekt bol zameraný na akvizíciu knižničného fondu – kúpu knižničného fondu.
Knižničný fond v Obecnej knižnici Klokočov bol doplnený hodnotnými knihami z oblasti náučnej a krásnej literatúry pre deti a dospelých.
Na projekte sa podieľala obec Klokočov 5% spoluúčasťou.
Čítať celý článok...
       


Stránka 1 z 2

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!